Missie

Het is onze missie om jongeren en volwassenen met psychosociale, psychiatrische en/of gedragsproblematiek te helpen bij het integreren in de samenleving door hun zelfredzaamheid en autonomie te bevorderen en hun toekomstperspectief positief te beïnvloeden.

 

Visie

Het zorglandschap verandert continu. Er zijn al jaren grote verschuivingen in de financieringsstromen; budgetten gaan omlaag, terwijl de ernst en grootte van de problematiek van cliënten juist toeneemt. Het vergt creativiteit om iedereen te helpen op de manier waarop hij of zij daar het meest gebaat bij is, maar die uitdaging gaan wij graag aan. Er ontstaat namelijk ook ruimte voor innovatie, en van die ruimte maken we maar al te graag gebruik. Bij Frondida denken we vanuit mogelijkheden en vinden we het belangrijk om van de kracht van onze cliënten uit te gaan. Door hen een veilige leefomgeving te bieden, maar niet buiten de maatschappij te zetten, gaan we actief aan de slag met hulpvragen. We streven ernaar om een gerenommeerde naam te worden in de psychosociale hulpverlening.